Pražský Golfový Klub z.s.
Keltská 357 - Zbuzany

(+420) 608 037 575
pgk@pgk.cz

Formulář PGK 6 996

CENA ČLENSTVÍ - 6 996,-

Pokud chcete nechat vystavit plastovou Kartu ČGF, tak pošlete ještě 200,- Kč, který si připočtěte k ceně členství. Pošlete 200,- Kč v celkové částce se členstvím.

Domovské členství:
Neplatný vstup

Křestní jméno:(*)
Neplatný vstup

Příjmení:(*)
Neplatný vstup

Narozen(a)(*)
Neplatný vstup

Celé rodné číslo:(*)
Neplatný vstup

Ulice, číslo popisné:(*)
Neplatný vstup

Město, obec:(*)
Neplatný vstup

PSČ (bez mezery):(*)
Neplatný vstup

ČGF kartu golfisty zaslat na adresu:
Neplatný vstup

Telefon:(*)
Neplatný vstup

E-mail:(*)
Neplatný vstup

HCP:
Neplatný vstup

Bez HCP
Neplatný vstup

Tímto potvrzuji, že jsem se seznámil/a a souhlasím s pravidly členství v PGK viz sekce JAK NA TO.

Souhlasím(*)
Neplatný vstup

Souhlasím s tím, aby PGK zpracovával a evidoval mé osobní údaje poskytnuté mu v souvislosti s mým členstvím a činností v PGK. Tento souhlas se výslovně vztahuje na veškeré mnou sdělené osobní údaje včetně mého rodného číslo a data narození. Dále souhlasím s tím, že PGK je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušného sportovního svazu a současně příslušnému regionálnímu sdružení ČSTV a následně VV ČSTV k vedení evidence členské základny v ČSTV dle směrnic ČSTV a k identifikaci sportovce při soutěžích. Osobní údaje, včetně rodného čísla, je PGK oprávněn zpracovávat a evidovat po celou dobu trvání mého členství v PGK, ale i dalších 6 let po ukončení mého členství v PGK. Prohlašuji, že jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č. 101/2000 Sb.

Souhlasím(*)
Neplatný vstup

Osobní údaje uvedené na této přihlášce budou zpracovávány v informačním systému ČGF a budou použity pouze pro účely zpracování přihlášek a startovních listin, organizace hry golfu, včetně handicapového systému, tvorby žebříčků hráčů, zjištění výkonnosti hráčů, přehled členské základny hráčů golfu pro ČSTV. Chráněné údaje jsou kryty heslem a jsou poskytovány pouze pro účely klubové evidence. Hráč má právo kdykoliv překontrolovat své osobní údaje a požadovat po PGK jejich opravu, pokud neodpovídají pravdě. Neposkytnutí údaje nezbytného pro zpracování v informačním systému ČGF znamená, že hráč nemůže být zahrnut do evidence hráčů pro výše uvedený účel. Hráč souhlasí se zpracováním osobních údajů v rámci informačního systému ČGF, tak jak je v této přihlášce uvedeno, a s jejich použitím pro účely hry golfu, potřeby PGK a České Golfové Federace. Akceptací přihlášky člen stvrzuje, že tuto informaci obdržel, a současně projevuje souhlas s výše uvedeným poskytnutím svých osobních údajů.

Souhlasím(*)
Neplatný vstup

Zasílání informací elektronickými prostředky je upraveno zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a podle §7 tohoto zákona je možné šířit obchodní sdělení elektronickými prostředky pouze za předpokladu, že adresát dal předem prokazatelný souhlas k takovémuto využití svého elektronického kontaktu. Pokud souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení, zaškrtněte příslušné políčko. Tato sdělení se budou týkat obchodních nabídek partnerů PGK, cenově zvýhodněných akčních nabídek, apod. V rámci zasílání obchodního sdělení bude vždy možné zaslat informaci o tom, že si nepřejete, aby byly obchodní informace nadále zasílány.

Souhlasím(*)
Neplatný vstup

Opište text obrázku(*)
Opište text obrázku
Neplatný vstup